Ferhat Özgür

Ferhat Özgür

Sanatta Engellilik

MİŞAR ART İle gerçekleştirdiğimiz çağdaş sanat konuşmalarının, Bu ayki programında , Ferhat Özgür İle birlikteyiz…
17 Kasım cumartesi günü saat 16:00’da Mardin Müzesi’nde gerçekleşecek olan sunumunda, Bir sanatçı metodolojisi aracılığıyla belirlemiş olduğu, kimi başlıklarını bizlerle paylaşacak.
“Sanatçı-akademisyen Ferhat Özgür bu kapsamlı konuşmasında, görsel örnekler eşliğinde sanat tarihi ve çağdaş sanatta “engellilik / disability” olgusuna, politik ve kültürel açıdan odaklanacak. Engelliliğin doğrudan doğruya fiziki-bedensel bir olgu olarak ele alınacağı bu konuşma üç ana başlık altında toplanıyor: 1) Engelliliğin Tarihsel Temsilleri, 2) Ucubelik Gösterileri-İktidar ve İmtiyaz, 3) Beden-Performans ve İnsanötesilik Olguları. Özgür, öteden beri kültür oluşumunda belirgin bir “dışlayıcılık-ayrımcılık” politikasına maruz kalan bedensel engellilerin görsel kültürdeki temsil biçimlerine değinerek, normal-anormal, güzellik-çirkinlik, kusurlu ve kusursuzluk ikilemlerinin sanat ve kültür üzerindeki etkilerini büyüteç altına alacak.”

ETKİNLİK TAKVİMİ

+