Misar Art

MİŞARART

Mişar, küçük tarım alanına verilen isimdir. Mişar Art ise 2016 yılında bir grup sanatçı ve sanat yazarı arasında süregelen konuşmalar ve tartışmaların evrilmesi sonucu güncel sanatçı Mehmet Ali Boran ve yazar Mahsun Oral tarafından kurulmuş olup sonradan küratör-eleştirmen Mahmut Wenda Koyuncu ve eleştirmen Ahmet Ergenç’in dahil olduğu non-hiyerarşik bir sanat insiyatifinin adıdır ve ilk bölümde analizi yapılan durumlara karşı bir gereklilik olarak ortaya çıkmış sanatsal bir kıvrımdır.

Mişar kurulduktan hemen sonra, düzenli bir şekilde, hem yerelde hem de ulusal düzeyde güncel sanatla alakalı bir çok alandan insanla temas kurmuş, herkesin katılımına açık bir platformda sanatçı konuşmaları, paneller ve atölyeler gerçekleştirmiştir.

Bu programlara hem Mardin ve komşu illerden, hem daha büyük şehirlerden hem de yurtdışından sanatçılar, sanat tarihçileri, sanat eleştirmenleri, küratörler ve akademisyenler katılmıştır. Mişar, bu konuşma ve atölyelerde davet ettiği aktörlerin üretim ve düşünce sistemlerini, Mardin’de görerek, göstererek, izleterek, dinleyerek, takipçilerine dinleterek ve tartışarak, eleştirel bir bakışla Mardin ile başka merkezler arasında bir diyalog ve köprü kurmaya çalışmıştır.

Bu bağlamda 2017 yılından bu yana ‘Çağdaş Sanat Konuşmaları’ adı altında. Bi çok buluşma gerçekleştirmiştir.

Mişar Art’ın gerçekleştirdiği programlara yüzlerce sanat öğrencisi katılmış olup insiyatifin etkisiyle kentte yaşayan birçok sanatçı adayı veya genç sanatçı için hem entelektüel bir ortam oluşmuştur, hem de sanatla ilgilenen kişiler arasında bir network imkanı yaratılmıştır. Bu durum sanatsal üretimin niteliksel ve niceliksel olarak ele alınıp değerlendirilmesi, kritik edilmesi ve paylaşılması açısından azımsanmayacak kanalların doğmasına yol açmıştır.


 

ETKİNLİK TAKVİMİ

+