Mişarart

Mişarart

Mişar, küçük tarım alanına verilen isimdir. Mişar Art ise 2016 yılında bir grup sanatçı ve sanat yazarı arasında süregelen konuşmalar ve tartışmaların evrilmesi sonucu güncel sanatçı Mehmet Ali Boran ve yazar Mahsun Oral tarafından kurulmuş olup sonradan küratör-eleştirmen Mahmut Wenda Koyuncu ve eleştirmen Ahmet Ergenç’in dahil olduğu non-hiyerarşik bir sanat insiyatifinin adıdır ve ilk bölümde analizi yapılan durumlara karşı bir gereklilik olarak ortaya çıkmış sanatsal bir kıvrımdır.

Mişar kurulduktan hemen sonra, düzenli bir şekilde, hem yerelde hem de ulusal düzeyde güncel sanatla alakalı bir çok alandan insanla temas kurmuş, herkesin katılımına açık bir platformda sanatçı konuşmaları, paneller ve atölyeler gerçekleştirmiştir.

Bu programlara hem Mardin ve komşu illerden, hem daha büyük şehirlerden hem de yurtdışından sanatçılar, sanat tarihçileri, sanat eleştirmenleri, küratörler ve akademisyenler katılmıştır. Mişar, bu konuşma ve atölyelerde davet ettiği aktörlerin üretim ve düşünce sistemlerini, Mardin’de görerek, göstererek, izleterek, dinleyerek, takipçilerine dinleterek ve tartışarak, eleştirel bir bakışla Mardin ile başka merkezler arasında bir diyalog ve köprü kurmaya çalışmıştır.

Bu bağlamda 2017 yılından bu yana ‘Çağdaş Sanat Konuşmaları’ adı altında. Bi çok buluşma gerçekleştirmiştir.

Mişar Art’ın gerçekleştirdiği programlara yüzlerce sanat öğrencisi katılmış olup insiyatifin etkisiyle kentte yaşayan birçok sanatçı adayı veya genç sanatçı için hem entelektüel bir ortam oluşmuştur, hem de sanatla ilgilenen kişiler arasında bir network imkanı yaratılmıştır. Bu durum sanatsal üretimin niteliksel ve niceliksel olarak ele alınıp değerlendirilmesi, kritik edilmesi ve paylaşılması açısından azımsanmayacak kanalların doğmasına yol açmıştır.

Amaçlar/Hedefler

Mişar Art, Önümüzdeki dönemprogramında her ay bir konuşma veya panel / Sergi ve ayrıca atölyeler düzenlemeyi hedefliyor.

Bu programlardan

Mişar, hızlı bir şekilde değişen çağdaş sanat anlatısında belirli merkezlerde yoğunlaşan tartışma ve üretimlere katkı sağlamayı ve sanat icrasını coğrafi manada demokratikleştirmeyi arzulamaktadır. Kuruluş amaçları içinde de geçen ve önemsenen hedeflerden birisi de öncelikle, Mardin’de yaşayan, farklı alanlardan gelen sanat aktörleri ile başka coğrafyalardan gelen kişiler arasında bir buluşma ve üretme paltformu olmaya devam etmeyi hedeflemektedir.

Mişar Art üzerinden gelişen enerji birçok sanatçı veya sanat yazarı için, üretime odaklı taleplerin yükselmesine sebep olmakta ve insiyatif bu talepleri somut bir bilançoya çevirmek için gayret sarf etmeyi hedeflemektedir.

Mardin’de düzenli olarak yapılan sanat konuşmalarını, kendi mekanında sergiler ve atölyelerle destekleyerek sürdürmeyi amaçlayan insiyatif, sanatçılara küratöryel destek sağlamayı, sanatçı kitapları oluşturmayı ve Türkiye ve ulusaşırı sanat ortamlarına estetik ve entelektüel katkı sunmaya devam etme amacındadır.

ETKİNLİK TAKVİMİ

+