Şefik Özcan

MişarArt’ın Mart ayı programını sanatçı ve akademisyen Şefik Özcan ile sürdürüyoruz…
Sanatçı, 16 Mart cumartesi günü saat 16:00’da gerçekleştireceği sunumunda “KÜLTÜRALİST POLİTİKALAR VE ÇAĞDAŞ SANAT” konusuyla bizlerle birlikte olacak. “Günümüz çağdaş dünyası, küreselleşmeyle birlikte geliştirilen bir kültür dönemecine girmiştir. Bu tarihsel uğrakta modernist ideolojinin, evrenselci, homojen, tekçi anlatımlarına karşıt olarak geliştirilen “Kültüralizm”, yeni dönemin paradigmalarından biri olarak sanatta, politikada, ekonomide, bilgi teknolojilerinde ve toplumsal ilişkilerde hakim anlatıya dönüştürülmüştür. Bu yeni süreçte, farklılıklar bir yeniden üretim sürecine tabi tutulur.
Ötekilik, kültüralist kodlarla soğutulup, farklılaştırılıp, otantikleştirilir. Bu süreç, Neo-liberal piyasa ekonomisi sistemine eklemlenme süreciyle birlikte işler. Kültüralizm çağında bu sınırsız çeşitlilik söylemi, bir örnekliği gizleyen ideolojik bir perspektifin parçası gibi duruyor. Bu anlamda denetim ve yönetimin yeni evrensel modellerinden söz edebilir miyiz ?”

ETKİNLİK TAKVİMİ

+