Necmi Sönmez

Edebiyat ile Görsel Sanat Arasındaki Şiirsel İlişkiler
Çalışmalarını Düsseldorf’ta sürdüren bağımsız küratör ve sanat tarihçisi Necmi Sönmez, Boşlukların Anlamı isimli konuşmasında, çağdaş sanata yaratıcı edebiyat perspektifinden yakınlaşarak geliştirdiği deneysel sergileme modellerini tanıtacak. Bir serginin kavramsal alt yapısının hazırlanmasından sunumuna, belgelenilmesine dek geçen süreç, projeye katılan herkes için çok farklı görsel tecrübeler sunuyor. Bu tecrübelerin anlamlandırılmasında yaratıcı edebiyatın, özellikle de şiirin sunduğu yorumlama, soyutlama, olanakları, “düz anlatımın” kırılarak yeni izleklerin oluşmasına yardımcı oluyor. Sönmez 2000’den itibaren dünyanın farklı coğrafyalarında geliştirdiği sergilerinden, projelerinden yola çıkarak, üzerinde durduğu “boşlukların anlamlandırılması” temasını anlatacak.

ETKİNLİK TAKVİMİ

+